CorpusCranach:CC-POR-810-018

Aus CranachNet
Wechseln zu: Navigation, Suche

Christie's, New York, 28. Mai 2009, Lot 49

70 x 50,8 cm, Holz

Links oben beschriftet M.D.XLIII. DE XX. NOVEMBE / ÆTATIS XXV.

Zuschreibung: NC (Hofbauer)